تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - being a great Sufi scandal تهمت صوفی بودن به بزرگان
جمعه 31 اردیبهشت 1389

being a great Sufi scandal تهمت صوفی بودن به بزرگان

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

تهمت دروغین صوفی و درویش بودن به بزرگان از فقهاء و علما جهان تشیع مانند حضرت امام خمینی (ره) ، حضرت علامه طباطبائی (ره) ، حضرت آیت الله سید علی آقا قاضی (قدس سره) ، حتی تهمت بسیار آشکار به حضرت علامه حسن زاده آملی (مد ظله العالی) و دیگر بزرگان جهان تشیع مانند شهید اول و شهید ثانی که عقاید و مرام این عزیزان زمین تا آسمان با این سلسه تفاوت دارد و پیشتر نیز متذکر شدیم که دلیل بر این مدعی خود را بعضی سخنان این بزرگان که برای افرادی که در باب عرفان و فلسفه اسلامی اطلاعی ندارد ممکن است دو پهلو باشد. Slander and false Sufi dervish Fqha’ being large and world Shia scholars such as Imam Khomeini (RA), Hazrat Allamah Tabatabai (RA), Ayatollah Seyed Ali Agha Qazi (Israel trip), even very obvious slander Hazrat Allamah Hassanzadeh Amoli (Fashion Zlh Alaly) and other major Shiite martyr, like the first and second martyr that ideas and ideology of this earth to heaven with loved ones Sls·h is different and as previously noted on this claim because we own some of these big words for people Bob Sufism in Islamic philosophy and has no information may be equivocal. و نتوانند منظور آن بزرگان را به صورت صحیح متوجه شوند و منظور آن بزرگان را به اشتباه متوجه شوند. And can not it great to be correct in order to be noticed that a great mistake to be noticed.


برچسب ها: being a great Sufi scandal تهمت صوفی بودن به بزرگان ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">