تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - آیا فرقه ناجیه دراویش هستند؟
شنبه 1 خرداد 1389

آیا فرقه ناجیه دراویش هستند؟

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

این سلسله (نعمت اللهی گنابادی) نیز مانند دیگر فرقه های متصوفه خود را فرقه ناجیه می داند و داعیه این را دارند که تنها راهی که از اسلام واقعی مانده آنها هستند. سیر سلوک حقیقی را مختص خود دانسته و بقیه مسلمانان همه راه را به خطا رفته اند . اگر قرار است فردی به مرحله از مراحل معنوی برسد فقط از راه و مسیر آنها باید برسد.  


برچسب ها: آیا فرقه ناجیه دراویش هستند؟ ،

دنبالک ها: بیوگرافی مجذوب علیشاه ، وبلاگ استاد محقق تهرانی ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">