تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - تهمت درویش (صوفی) بودن به بزرگان
شنبه 1 خرداد 1389

تهمت درویش (صوفی) بودن به بزرگان

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

تهمت دروغین صوفی و درویش بودن به بزرگان از فقهاء و علما جهان تشیع مانند حضرت امام خمینی (ره) ، حضرت علامه طباطبائی (ره) ، حضرت آیت الله سید علی آقا قاضی (ره) ، حتی تهمت بسیار آشکار به حضرت علامه حسن زاده آملی (مد ظله العالی) و دیگر بزرگان جهان تشیع مانند شهید اول و شهید ثانی که عقاید و مرام این عزیزان زمین تا آسمان با این فرقه تفاوت دارد و پیشتر نیز متذکر شدیم که دلیل بر این مدعی خود را بعضی سخنان این بزرگان که برای افرادی که در باب عرفان و فلسفه اسلامی اطلاعی ندارد ممکن است دو پهلو باشد قرار می دهند. که نتوانند منظور آن بزرگان را به صورت صحیح متوجه شوند تا فرقه و مرام خود را منظور آن بزرگان جلوه دهند. البته بسیاری از ادعاهای دراویش فقط صرف ادعا می باشد و هیچگاه دلیل صحیحی علمی برای مدعای خود بیان نکرده اند .


برچسب ها: تهمت درویش (صوفی) بودن به بزرگان ،

دنبالک ها: بیوگرافی مجذوب علیشاه قطب فعلی گنابادی ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">