تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - کتاب مصباح الهدایه حضرت امام خمینی (ره)
شنبه 1 خرداد 1389

کتاب مصباح الهدایه حضرت امام خمینی (ره)

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

از اولین فعالیت های که بر روی افراد انجام می دهند این است که به آنها می گویند که کتاب شریف مصباح الهدایه حضرت امام خمینی (ره) را مطالعه کنند . کسی می تواند کتاب مصباح الهدایه امام را متوجه شود که حداقل اسفار ملاصدرا را مطالعه کرده باشند و آن را فهمیده باشند و نیز چند سالی در باب عرفان نظری در پیش استاد مطمئنی شاگردی کرده باشد و بعد از آن هم باید به سبک ادبیات عرفانی امام خمینی (ره) آشنا باشد. و همین مطالعه کتاب مصباح الهدایه تحت نظر استاد باشد که هر جا از کتاب را که متوجه نشد یا به غلط برداشت کرد راهنمایی داشته باشد. باز هم تاکید می کنیم که فرد باید تماما بر حکمت و عرفان نظری تشیع مسلط باشد تا اندکی از دریای معارف امام خمینی (ره) بفهمد.

که البته فقرا و دراویش غالبا بر این امور مطلع نیستند و هرگونه برداشت خود را نظر آن بزرگان می پندارند . مانند این که آیه قرآن را که خداوند می فرماید : ( نزدیک نماز نشوید ) را برداشت کنند ولی ادامه آیه که می گوید : ( در حالی که مست هستید ) را رها کنند پشتیوانه فقهی و شرعی این بزرگان را رها کرده و به برداشت غلط خود از کتب و برخی سخنان ایشان عمل کنند


برچسب ها: کتاب مصباح الهدایه حضرت امام خمینی (ره) ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">