تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - تصوف در مقابل ولایت فقیه
شنبه 1 خرداد 1389

تصوف در مقابل ولایت فقیه

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

این سلسله نیز مانند غالب دیگر فرقه های دراویش خود را ملتزم به ولایت فقیه می دانند و در حسینیه امیر سلیمانی ها عکس حضرت امام و آیت الله خامنه ای را نصب نموده اند . ولی در عمل هیچگونه التزامی به این اصل ولایت فقیه ندارند . به فقرا خود میگویند که کتاب مصباح الهدایه را بخوان ولی نمی گویند کتاب ولایت فقیه امام خمینی را مطالعه کنید زیرا هرجا که به نفع خود باشد را گرفته و مابقی را رها می کنند


برچسب ها: تصوف در مقابل ولایت فقیه ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">