تبلیغات
Darwish Gonabadi - Ho 121 درویش گنابادی - هو 121 - شرک و تصوف
شنبه 1 خرداد 1389

شرک و تصوف

   نوشته شده توسط: Darwish Gonabadi    

در برخی از فرقه های صوفیه عملا و به طور آشکار شرک جلی وجود دارد. آنها عملا قطب را پرستش می کنند و او را خالق خود می دانند. فقرا در مراحل بالای سلوک شیطانی خود قطب را خدا دانسته و او را سبب الاسباب عالم می دانند. در نماز خود قطب را تصور کرده و او را در نماز پرستش می کنند و در سوره حمد خطاب به قطب می خوانند (ایاک نعبد و ایاک نستعین ) یعنی فقط قطب را می پرستم و فقط از او استعانت و کمک می خواهم.

البته لازم الذکر است که بگوئیم این نوع شرک در فرقه ها و سلسله های مختلف قوت و ضعف دارد. و یا به عنوان سِر داده می شود و فقرای مبتدی شاید با ده یا پانزده سال نمی توانند متوجه شد


برچسب ها: شرک و تصوف ، آیا متصوفه مشرک هستند ؟ ،

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">